تبلیغات
مبارزه های خونین - sub _zero
!خشن باش تا دنیا برات باشه!
سلام 
این صفحه ی
جانبی مربوط به 
 
sub zero
هست و امیدوارم
 طرفدار های
 
sub zero
 
خوششون بیاد
 


princess luna & nightmare moon